Những điều cần biết về phần thi Toán SSAT

SSAT (Secondary School Admission Test) là một bài thi chuẩn hoá quốc tế dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 để xin nhập học tại các trường cấp 2 và cấp 3 tư thục tại Mỹ. Bài thi SSAT được thiết kế để kiểm tra kiến thức và kỹ năng cơ bản về từ vựng, toán học và đọc hiểu của học sinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào thông tin về phần thi toán.

  1. Cấu trúc, thời gian, số lượng câu hỏi

Ở Elementary Level, có một phần toán ở đầu bài kiểm tra. Ở Middle và Upper Level có hai phần Toán: phần Định lượng 1(Quantitative 1) ở sau phần viết mẫu (writing sample)  và phần Định lượng 2 (Quantitative 2) ở sau phần Từ vựng (Verbal). Điểm từ hai phần này được cộng lại với nhau để đưa ra điểm SSAT Toán tổng thể.

Mỗi phần bao gồm:

Level

Số câu hỏi

Thời gian một phần

Elementary Level (lớp 3-4)

30

30 phút

Middle Level (lớp 5-7)

25

30 phút

Upper Level (lớp 8-11)

25

30 phút

 

Lưu ý: Bạn KHÔNG được phép mang theo máy tính bỏ túi, và bài kiểm tra được thiết kế để các thí sinh giải các bài toán mà không cần máy tính!

  1. Một số kiến thức toán học cần biết để thi SSAT

SSAT bao gồm các khái niệm cơ bản về số học, đại số và hình học, bao gồm các nội dung sau:

• Số học cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia và thứ tự các phép toán

• Đơn vị đo lường: trọng lượng, công suất, thời gian, nhiệt độ và tiền

• Làm tròn, giá trị theo vị trí, ước tính và thuộc tính

• Số lẻ, số chẵn, số nguyên tố, số âm và số dương

• Phân số, số thập phân và tỷ lệ phần trăm

• Tỷ số, phần và tốc độ

• Thứ tự và trình tự

• Trung bình và xác suất

• Các khái niệm cơ bản về Góc

  1. Phân tích các loại câu hỏi trong phần Toán của SSAT

Tất cả các câu hỏi trong phần Toán trong các bài kiểm tra thực hành SSAT chính thức đều thuộc các loại:

• Số học (khoảng 50% số câu hỏi)

• Đại số (khoảng 30% số câu hỏi)

• Hình học (khoảng 20% số câu hỏi)

• Các vấn đề về từ ngữ (word problems) (khoảng 30-40% câu hỏi)

Lưu ý rằng một số câu hỏi trong bài kiểm tra SSAT yêu cầu bạn sử dụng nhiều hơn một kỹ năng!

GLEN Education hi vọng đem đến cho bạn những thông tin hữu ích về phần toán của kỳ thi SSAT.

 

 

 

1
Chat với chúng tôi