SSAT  Analogy Practice Test 1

SSAT Analogy Practice Test 1

100 câu hỏi Analogy  thuộc trình độ Upper Secondary với các nội dung thường gặp nhất trong bài thi SSAT: mức độ, thể loại, đồng nghĩa, trái nghĩa, người thực hiện - vật liên quan, địa điểm....    

1
Chat với chúng tôi