BIÊN, PHIÊN DỊCH

Khóa học Đào tạo Công nghệ Biên - phiên dịch

Khóa học Đào tạo Công nghệ Biên - phiên dịch

02/06/2020

Khái quát khóa học Khóa học cung cấp cho người học các nội dung cập nhật, hiện đại về Công nghệ áp dụng trong lĩnh vực Biên dịch và Phiên dịch: Bộ nhớ dịch, Cơ sở dữ liệu thuật ngữ, Dịch tự động, Lập và Thực hiện Dự...

Khóa học Đào tạo thực hành Consecutive Interpreting

Khóa học Đào tạo thực hành Consecutive Interpreting

02/06/2020

Khái quát khóa học Khóa học cung cấp cho người học các nội dung cập nhật, hiện đại về phương pháp thực hành Dịch nối tiếp (Consecutive Interpreting); bắt đầu từ việc tìm hiểu cách thức thực hành, các vấn đề cần chú ý về ngôn...

1
Chat với chúng tôi