TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên ngành

07/07/2019

Các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành tại GLEN Education đáp ứng những mục đích cụ thể của người học: sử dụng các phương pháp và hoạt động của chính chuyên ngành mà nó phục vụ; tập trung vào loại ngôn ngữ phù hợp với những hoạt...

1
Chat với chúng tôi