Bảo mật thông tin khách hàng

.Mục đích thu thập thông tin

- GLEN Education không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của học viên và đối tác thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. 

Cam kết bảo mật thông tin học viên, đối tác

- Chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của học viên khi tham gia vào các khóa học cũng như sử dụng những sản phẩm giáo dục của chúng tôi,  chính sách bảo mật là một chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với học viên và các đối tác. 

 

   

1
Chat với chúng tôi