Một số lưu ý khi làm bài viết về một vấn đề trong bài thi GRE

Để đạt được điểm cao (5/6 hoặc 6/6) trong phần thi viết GRE là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Bài viết này giới thiệu tới các bạn đang ôn luyện chuẩn bị cho bài thi này một số điểm cần lưu ý khi thực hiện phần thi Viết về một vấn đề.

Trình bày ý kiến dứt khoát, rõ ràng

Bạn không có thời gian để tranh luận cả hai mặt của một vấn đề trong bài luận về vấn đề của bài thi GRE. Ngay cả khi bạn không tin vào bên mình chọn, bạn sẽ chỉ có thời gian để tranh luận một bên một cách hiệu quả. Cách tiếp cận giữa chừng sẽ khiến bạn không có vẻ tự tin hoặc rõ ràng. Bởi vậy, hãy chọn lựa một quan điểm và trình bày nó một cách rõ ràng, dứt khoát.

Nêu ví dụ cụ thể

Những ví dụ cụ thể thuyết phục hơn bất cứ những lập luận giả thuyết nào. Điều này giúp cho luận luận của bạn không dễ dàng bị bác bỏ bởi vì đó là sự thật, không phải những giả tưởng được đặt ra.

Không dùng ngôi thứ nhất

Trong bài luận về vấn đề, bạn không nên dùng ngôi thứ nhất, trừ khi những ví dụ được nêu ra từ kinh nghiệm cá nhân. Không bao giờ sử dụng “tôi” trong đoạn giới thiệu hoặc kết luận của bạn.

Đưa ra các tuyên bố mạnh mẽ

Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp sẽ không khiến cho thông tin bị diễn giải sai hoặc lầm tưởng.  Phần kết luận cần ngắn gọn, bạn bác bỏ quan điểm đối lập, khẳng định lại ý kiến của mình để tăng sức thuyết phục của lập luận.

 

1
Chat với chúng tôi