Một số điều có thể bạn chưa biết về phần thi phân tích tranh biện GRE (Analyze an Argument)

Phân tích tranh biện là một trong hai dạng câu hỏi trong phần thi Viết phân tích của bài thi GRE. Bạn được yêu cầu phân tích một văn bản trình bày quan điểm về một vấn đề trong vòng 30 phút.

Điều quan trọng nhất của phần thi này đó là khả năng phân tích, đánh giá, phê bình các lập luận của tác giả văn bản. Nói cách khác, bạn cần phải đánh giá cách tác giả trình bày lập luận có thuyết phục hay không, những luận điểm, luận cứ có được trình bày lô gic và hợp lý không. Thí sinh không nên bày tỏ quan điểm của mình về quan điểm của tác giả. Ý kiến đúng sai không quan trọng mà cần đi vào phân tích cách họ thể hiện ý kiến đó.

Bài viết của bạn cần đảm bảo độ dài, trong khoảng từ 500-600 từ, để có thể đảm bảo được chất lượng và những phân tích và ví dụ

Viết rõ ràng là chìa khóa  để có thể có một số điểm tốt. Bạn cần chắc chắn rằng tất cả các tuyên bố của bạn sử dụng cấu trúc câu đa dạng và từ vựng có liên quan. Việc sử dụng các thuật ngữ chính xác quan trọng hơn những thuật ngữ hoa mỹ. Theo tiêu chí chấm điểm, một bài luận đạt điểm 6, mức điểm cao nhất, sẽ có phân tích chuyên sâu, tuyên bố với các ví dụ hấp dẫn, tổ chức chặt chẽ, câu đa dạng và từ vựng được lựa chọn tốt cùng các yếu tố khác. Một bài luận đạt điểm 6 “có thể có những lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến ý nghĩa.”

Thực hành là điều sẽ làm nên sự khác biệt. Bạn hãy viết ít nhất ba bài luận thực hành trong điều kiện kiểm tra để làm quen với việc viết trong một thời gian hạn chế. Bạn cũng nên tạo một mẫu cho các bài luận của mình mà bạn có thể rút ra từ GRE thực tế. Làm các bài luận thực hành sẽ giúp bạn học cách tổ chức một bài luận rõ ràng, chu đáo—và cách đạt được mục tiêu đó một cách nhanh chóng!

1
Chat với chúng tôi