Khóa học Đào tạo thực hành Consecutive Interpreting

Khái quát khóa học

Khóa học cung cấp cho người học các nội dung cập nhật, hiện đại về phương pháp thực hành Dịch nối tiếp (Consecutive Interpreting); bắt đầu từ việc tìm hiểu cách thức thực hành, các vấn đề cần chú ý về ngôn ngữ; tiếp đó hướng trọng tâm vào kĩ thuật thực hành dịch nối tiếp

Người học được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp làm việc cùng giảng viên tiếp cận nội dung học tập mô phỏng thực tiễn công việc phiên dịch cũng như từ góc độ hàn lâm cơ bản của nghiên cứu dịch thuật.

Giáo trình học tập

  • Giáo trình tham khảo về Phiên dịch
  • Các bài đọc tham khảo Công nghệ Phiên dịch

Nguồn tham khảo

  • www.orcit.eu/interpreters.free.fr
  • Các webstes Hiệp hội nghề nghiệp; Liên hợp quốc; Tổng vụ Phiên dịch Châu Âu

Lịch trình Khóa học

Ngày

Nội dung

Thực hành

Ngày 1

Thực hành và phương pháp thực hành

 

 

Ngữ liệu thực hành

Tìm hiểu cách thức thực hành ngôn ngữ trong thực hành dịch

Các loại speeches nên sử dụng trong thực hành phiên dịch

 

Ngày 2

Ngôn ngữ

Kiến thức chung về ngôn ngữ; cải thiện ngôn ngữ thụ động; cải thiện ngôn ngữ chủ động

Ngày 3

Consecutive Interpreting

Delivery; Active listening & analysis

Ngày 4

Consecutive Interpreting

Memory; Note-taking

Ngày 5

Consecutive Interpreting

Reformulation; Self-monitoring

Ngày 6

Consecutive Interpreting

Split attention

Ngày 7

Consecutive Interpreting

Thực hành dịch mô phỏng

Ngày 8

Consecutive Interpreting

Thực hành dịch mô phỏng

Bài tập cuối khóa

Người học tiến hành thực hiện 01 session dịch demo hoàn chỉnh ở mức độ khó vừa phải. Chứng chỉ hoàn thành Khóa học được trao tới từng người học hoàn thành thời lượng học.

Thông tin bổ sung

Goodman LSP cam kết cung cấp những kiến thức, phần mềm và thông lệ tiến tiến nhất trên thế giới hiện nay. Kết thúc Khóa học, Goodman LSP cam kết hỗ trợ lâu dài cho người học trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn/giảng dạy.

1
Chat với chúng tôi