Khóa học Đào tạo Công nghệ Biên - phiên dịch

Khái quát khóa học

Khóa học cung cấp cho người học các nội dung cập nhật, hiện đại về Công nghệ áp dụng trong lĩnh vực Biên dịch và Phiên dịch: Bộ nhớ dịch, Cơ sở dữ liệu thuật ngữ, Dịch tự động, Lập và Thực hiện Dự án Biên dịch, Trích xuất Thuật ngữ, Khai thác thuật ngữ trong Phiên dịch; Các phần mềm hỗ trợ Phiên dịch, Các Công cụ, Phần mềm, và Phương pháp thực hành Phiên dịch.

Người học được hướng dẫn cụ thể, trực tiếp làm việc cùng giảng viên tiếp cận nội dung học tập mô phỏng thực tiễn công việc biên dịch cũng như từ góc độ hàn lâm cơ bản của nghiên cứu dịch thuật.

Giáo trình học tập

  • Giáo trình hướng dẫn SDL Trados Studio 2019
  • Các bài đọc tham khảo Công nghệ Biên dịch Phiên dịch

Nguồn tham khảo

  • www.sdl.com
  • Các websites Hiệp hội nghề nghiệp; Liên hợp quốc; Tổng vụ Phiên dịch Châu Âu

Lịch trình Khóa học

Ngày

Nội dung

Thực hành

Ngày 1

CAT-Tool và Công nghệ Biên dịch

Tìm hiểu khái quát phần mềm SDL Trados Studio

Ngày 2

Các chức năng chính của Trados

Thực hành dịch tài liệu đơn lẻ (Word; Excel Powerpoint)

Ngày 3

Tạo bộ nhớ dịch và tạo cơ sở dữ liệu thuật ngữ

Tìm hiểu và lập bộ nhớ dịch, phương pháp trích xuất thuật ngữ và tạo cơ sở dữ liệu thuật ngữ

Ngày 4

Lập Dự án dịch trong Trados

Thực hành dịch thông qua Lập Dự án dịch trong môi trường Trados

Ngày 5

Xử lý các định dạng tài liệu nguồn

Làm quen việc xử lý tài liệu định dạng pdf

Ngày 6

Dịch tự động và Bộ nhớ dịch tự động

Tìm hiểu bộ nhớ dịch Google; dịch tự động với Google Cloud Translation

Ngày 7

Tạo bộ nhớ dịch và nhập bộ nhớ dịch từ nguồn ngoài

Cách tạo/cập nhật bộ nhớ dịch; sử dụng bộ nhớ dịch và cách

Ngày 8

Công nghệ trong phiên dịch; phương pháp luyện tập phiên dịch

Một số phần mềm sử dụng cho phiên dịch/ phương pháp, đường hướng luyện tập phiên dịch

Bài tập cuối khóa

Người học tiến hành thực hiện 01 Dự án dịch hoàn chỉnh (cá nhân hoặc theo nhóm). Chứng chỉ hoàn thành Khóa học được trao tới từng người học hoàn thành thời lượng học.

Thông tin bổ sung

Goodman LSP - GLEN Education cam kết cung cấp những kiến thức, phần mềm và thông lệ tiến tiến nhất trên thế giới hiện nay. Kết thúc Khóa học, Goodman LSP - GLEN Education cam kết hỗ trợ lâu dài cho người học trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn/giảng dạy.

1
Chat với chúng tôi