Những thay đổi trong bài thi GRE

GRE (Graduate Record Examination là một bài thi chuẩn hóa quốc tế được tổ chức bởi ETS (Educational Testing Service) được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học lên cao học như Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (trừ Y, Dược, Luật) tại Mỹ. Để giúp bạn nắm được thông tin về sự thay đổi trong bài thi GRE cũng như chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi này, GLEN xin gửi đến bạn bài viết dưới đây.

 

Bắt đầu từ ngày 22/9/2023, bài thi GRE General sẽ áp dụng một số thay đổi cấu trúc.

Đầu tiên là sự loại bỏ phần Viết luận phân tích thứ hai (Analyze an Argument), như vậy thí sinh chỉ cần viết một bài luận thay vì hai như trước đây.

Ngoài ra, hai phần: Ngôn ngữ (Verbal Reasoning) và Định lượng (Quantitative Reasoning) mỗi phần sẽ được rút gọn còn 27 câu. Câu hỏi không tính điểm (unscored questions) và phần nghỉ giải lao cũng bị loại bỏ.

Từ những thay đổi trên, thời lượng thi cũng được giảm từ 3 giờ 45 phút còn 1 giờ 58 phút. Thời gian trả kết quả thi cũng giảm từ 10-15 ngày còn 8-10 ngày.

So sánh sự thay đổi

 

Phần

Trước

Sau

Cấu trúc

Thời gian hoàn thành dự kiến

Cấu trúc

Thời gian hoàn thành dự kiến

Ngôn ngữ

2 phần, 40 câu hỏi

60 phút

2 phần, 27 câu hỏi

41 phút

Định lượng

2 phần, 40 câu hỏi

70 phút

2 phần, 27 câu hỏi

47 phút

Viết luận phân tích

Một phần "Phân tích một vấn đề" và một phần "Phân tích một lập luận"

60 phút

Một phần "Phân tích một vấn đề"

30 phút

Phần không tính điểm

1 phần, 20 câu hỏi

Không cố định

 

Loại bỏ

Giải lao

Sau 1 tiếng thi đầu tiên

10 phút

Tổng

3 giờ 45 phút

1 giờ 58 phút

 

Bạn có thể truy cập tại đây để đọc chi tiết thông tin thay đổi từ ETS.

1
Chat với chúng tôi