Những lưu ý khi làm bài luận thuyết phục SSAT (Persuasive essay)

Mặc dù bài luận trong bài thi SSAT không được chấm điểm, bài viết sẽ được gửi đến hội đồng tuyển sinh trường các thí sinh xin học và được đánh giá dựa vào đó. Bài luận thuyết phục SSAT (Persuasive essay) yêu cầu các thí sinh tập trung vào việc xây dựng lập luận một cách logic và thuyết phục với một cấu trúc có sự kết nối rõ ràng, liền mạch cùng những bằng chứng hợp lý.

Để đạt được mục tiêu này, các thí sinh cần lưu ý một vài điểm sau đây:

Cấu trúc rành mạch

Một bài luận thuyết phục tốt cần phải có mở bài, thân bài và kết bài. Trong phần mở bài, thí sinh cần nêu rõ câu luận đề (thesis statement), là câu tóm tắt nội dung, thông điệp của bài luận một cách bao quát nhất. Câu luận đề thể hiện quan điểm của người viết về vấn đề được nêu và giúp các bạn kiểm soát các nội dung, ý tưởng được đề cập trong bài viết theo một hướng đi đúng đắn, thống nhất. Ngoài ra, câu luận đề còn giúp độc giả thấy cách người viết sẽ diễn giải vấn đề. Do thời lượng bài viết chỉ được gói gọn trong 25 phút nên phần mở bài và kết bài cần ngắn gọn và súc tích, có thể viết trong vòng một hoặc hai câu.

Ví dụ:

While there are many qualities that make a good leader, the three most important ones are integrity, commitment to a cause, and ability to inspire others.

Lập trường rõ ràng

Việc chọn quan điểm một phía (phản đối hay ủng hô)  và trình bày sẽ dễ dàng hơn rất nhiều việc thí sinh cố gắng tranh luận luận điểm của cả hai bên. Vì thế, câu luận đề cũng như các luận điểm của người viết nên rõ ràng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các bạn chỉ có thể làm theo cách này. Trên thực tế, nếu bạn có thể đưa ra lập luận của phe đối lập và trình bày lí do quan điểm của mình mạnh mẽ, hợp lý hơn thì bài viết sẽ cực kì hiệu quả.  

Ví dụ:

It is true that success can help show you what you are doing right, but you will always be limited by what you believe you can achieve; whereas if you are not afraid to fail, you may realize you are capable of more than you had imagined.

Trong quá trình viết, hãy luôn nhấn mạnh luận đề trong các câu nêu luận điểm và ý chính của đoạn mỗi một đoạn văn.

Luận cứ, luận chứng thuyết phục

Một bài viết thuyết phục cần phải có những luận cứ, luận chứng để làm rõ các luận điểm đã được đề cập. Dữ liệu lịch sử, các sự kiện hiện tại và kinh nghiệm của bản thân người viết đều có thể sử dụng để minh  họa các ý trong bài.

Ví dụ:

Abraham Lincoln was only president for four years, but his commitment to his cause of American union makes him consistently one of the most popular presidents in history. Similarly, in my personal life, my favorite teachers and coaches have always been the ones who were passionate about their subjects or the act of teaching itself.

Hi vọng  những lưu ý này sẽ giúp ích phần nào các bạn thí sinh SSAT chọn viết bài luận thuyết phục. Chúc các bạn thành công!

1
Chat với chúng tôi