Những điều cần tránh trong bài IELTS Writing Task 2

Writing là kĩ năng khó  chinh phục nhất trong IELTS. Để  có một bài viết chất lượng, có band điểm cao, bạn cần lưu ý tránh mắc phải những lỗi sau: 

Về bố cục

 

Bố cục, tổ chức bài luận là một yếu tố được đánh giá chặt chẽ trong kĩ năng viết. Một bài luận tốt không nên viết dàn trải từ đầu đến cuối, không có bố cục rõ ràng. Bài luận IELTS Task 2  phải có đầy đủ 3 phần:

Mở bài: Nói lại vấn đề mà đề yêu cầu và đưa ra ý kiến cá nhân (Nếu có);

Thân bài: Chia ra làm 2 đoạn văn nhỏ, mỗi đoạn trình bày 1 ý kiến và có các lập luận cũng như ví dụ;

Kết bài: Khẳng định lại vấn đề mà đề yêu cầu.

 

Về ngữ pháp

 

Các bạn cũng cần tránh các lỗi ngữ pháp cơ bản để có thể đạt được mức điểm mong muốn

 • Thì: phần lớn thì hiện tại đơn được sử dụng khi trình bày các quan điểm, ý kiến. Khi đưa các ví dụ, trải nghiệm của bản thân về những điều đã xảy ra, các bạn sử dụng thì quá khứ đơn, và khi đưa ra những dự báo trong tương lai, sử dụng thì tương lai đơn. Hãy cân nhắc và cẩn trọng để có thể sử dụng thì đúng vì một vài viết vẫn còn mắc những lỗi ngữ pháp cơ bản sẽ không thể đạt điểm cao.
 • Mạo từ: mạo từ được sử dụng rất nhiều trong bài viết, các bạn có thể xem lại cách sử dụng mạo tự để có thể sử dụng thành thạo và không mắc những lỗi liên quan đến phần kiến thức ngữ pháp này.
 • Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ: Đây là lỗi hay gặp của các bạn khi viết bài. Lưu ý ngoài những lỗi động từ chia phù hợp với đại từ nhân xưng, các điểm liên quan tới sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ sau đây cũng cần được ghi nhớ

Sử dụng động từ số ít với:

 • any of/none of/ the majority of/all of/ some of + danh từ không đếm được
 • one of + danh từ số nhiều
 • the number of + danh từ số nhiều
 • every/each of + danh từ số ít
 • everyone/everybody/everything
 • a measurement, amount of quantity

Sử dụng động từ số nhiều với:

 • a/the majority of + danh từ số nhiều
 • a number of + danh từ số nhiều
 • all of + danh từ số nhiều
 • some of + danh từ số nhiều
 • Danh từ đếm được, không đếm được, danh từ số ít, danh từ số nhiều

Về chính tả, dấu

 • Không dùng ….etc khi liệt kê. Thay vào đó, các bạn có thể dùng từ and để kết thúc một chuỗi liệt kê. Ví dụ: Deforestation may be caused by agricultural expansion, cattle breeding, timber extraction, mining, oil extraction, dam construction and infrastructure development.
 • Không dùng câu hỏi để chất vấn người đọc: How do you think we can solve the problem of over-crowding in cities?
 • Không dùng dấu chấm than: In my opinion, it's the best solution to over-crowding in cities!
 • Không viết tắt: shouldn’t = should not, can’t = cannot, wouldn’t = would not, shouldn’t = should not, etc.

Về từ vựng

 

Writing Task 2 đánh giá khả năng dùng từ vựng học thuật đa dạng của các thí sinh nên những từ, cụm từ không trang trọng các bạn cần tránh dùng. Cụ thể, những cụm từ so sánh kép như more and more, bigger and bigger, greater and greater. Các bạn có thể dùng những cụm từ khác như an increasing number of, a significantly larger number of, the number of….has dramatically increased….

Ngoài ra, các bạn cũng nên tránh sử dụng những từ mang tính chất tuyệt đối như all, every, none, only, always, never, completely, totally.

 

Về độ liên kết

 

Câu chủ đề của mỗi đoạn văn trong thân bài nên là câu đầu tiên của đoạn. Các câu nên được viết ngắn gọn, súc tích và có độ liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các từ nối.

Một số từ nối có thể được dùng để tăng sự liên kết đó là

 • Bổ sung: what is more, furthermore, moreover, in addition, as well, not only...but also...
 • Đưa ví dụ: for example, for instance, such as, namely, particularly…
 • Đối lập: however, while/whereas, nonetheless/nevertheless, though/although,  in contrast/by contrast, despite the fact that, while it is true to say that..., in fact/actually...
 • Nói về thực tế: indeed, actually, in fact, as a matter of fact, the fact of the matter is (that)
 • Nhấn mạnh: of course, obviously, needless to say, essentially
 • Giải thích: this is because, this may be caused by, this can be explained by, the reason for this is that.
 • Trình bày hậu quả: cause, may/might lead to/result in, as a result, consequently, one result of this is that

Một số vấn đề khác

 • Độ dài: Bài viết cần phải đảm bảo số lượng chữ theo yêu cầu là tối thiểu 250 từ
 • Ý kiến cá nhân chỉ được dùng trong phần mở bài hoặc kết bài. Trong phần thân bài, các bạn nên sử dụng những quan điểm chung:  It cannot be denied that, It is often claimed, People often claim that, Some people argue that, many argue that, it is true to say that, it is undeniable

 

 

 

 

1
Chat với chúng tôi