Đánh bại câu hỏi tu từ của SAT Reading

Các câu hỏi tu từ trong phần thi SAT Reading đánh giá mức độ hiểu của bạn về các lựa chọn đáp án đúng với thái độ hoặc quan điểm của tác giả đối với điều gì đó được thảo luận trong đoạn văn.

Dưới đây là một số cách giúp bạn “giải quyết” các câu hỏi tu từ này một cách nhanh chóng và hiệu quả:

  1. Phân tích cách dùng từ:

Các câu hỏi tu từ sẽ yêu cầu bạn xác định cách các từ hoặc cụm từ cụ thể hoặc cách tác giả sử dụng các mẫu từ và cụm từ tạo ra ý nghĩa và giọng điệu của đoạn văn.

Một cách để tiếp cận những câu hỏi tu từ như thế này là diễn đạt lại bằng cách sử dụng How, What, Why, rồi trả lời câu hỏi bằng từ ngữ của riêng bạn. Sau đó, trước khi xem xét các lựa chọn, hãy quay lại đoạn văn và hoàn chỉnh câu trả lời của mình. Sau đó gạch bỏ những lựa chọn không phù hợp với câu trả lời của bạn để chọn đáp án đúng.

  1. Phân tích cấu trúc văn bản:

Các câu hỏi tu từ tập trung vào cấu trúc tổng thể của một văn bản và yêu cầu thí sinh phân tích mối quan hệ giữa một phần cụ thể của văn bản (ví dụ: một phần/câu/đoạn) và toàn bộ văn bản.

Khi giải quyết những câu hỏi như thế này, bạn có thể lập dàn ý bài, khung bài và đầu bài để trả lời câu hỏi bằng từ ngữ của mình trước khi xem xét các lựa chọn. Diễn đạt lại câu hỏi để bạn có thể phân tích: "Đoạn văn có cấu trúc như thế nào? Chức năng của mỗi đoạn văn là gì?" Sau đó, xem lại đoạn văn (câu đầu tiên và câu cuối cùng của mỗi đoạn văn thường là quan trọng nhất) và trả lời câu hỏi bằng ngôn từ riêng. Ngoài ra, hãy xem các lựa chọn và lưu ý các từ chính khiến chúng khác biệt với nhau. Chỉ có một từ hoặc cụm từ sẽ phản ánh chính xác những gì đang xảy ra trong đoạn văn.

  1. Phân tích quan điểm:

Các câu hỏi tu từ sẽ yêu cầu bạn xác định quan điểm hoặc góc nhìn mà đoạn văn được kể, hoặc xác định ảnh hưởng của quan điểm hoặc góc nhìn đó đối với nội dung và phong cách của toàn đoạn.

Bước đầu tiên của bạn đối với câu hỏi tu từ như thế này có thể là xác định điểm chính của mỗi đoạn văn, sau đó diễn đạt lại bằng chính ngôn từ của bạn. Nếu bạn không hiểu rõ ý chính hoặc mục đích chính, hãy xem lại đoạn văn đầu tiên và đoạn văn cuối cùng.

  1. Phân tích lập luận:

Các câu hỏi tu từ sẽ yêu cầu bạn phân tích các lập luận cho nội dung và cấu trúc của chúng.

Đây là một cách hiệu quả để tiếp cận những câu hỏi tu từ như thế này: bạn cần diễn đạt lại "Yêu cầu chính của văn bản là gì?" Sau đó, trả lời bằng từ ngữ của riêng bạn. Cuối cùng, gạch bỏ những lựa chọn không phù hợp. Tránh đọc qua các lựa chọn trả lời cho đến khi bạn biết mình đang tìm kiếm gì, và bạn sẽ không lãng phí thời gian nghi ngờ đáp án mình đã chọn.

  1. Phân tích mục đích:

Các câu hỏi tu từ sẽ yêu cầu bạn xác định mục đích chính của văn bản và cách tốt nhất để tìm ra mục đích của văn bản là diễn đạt lại câu hỏi: "Đoạn đầu tiên hướng tới điều gì?" hoặc "Mục đích của đoạn đầu tiên là gì?" Sau đó, xem lại văn bản và trả lời câu hỏi bằng từ ngữ của riêng bạn. Gạch bỏ những lựa chọn không phù hợp với câu trả lời của bạn.

LƯU Ý: đây là cách tiếp cận tốt hơn và cẩn thận hơn nhiều so với phương pháp: 1) đọc câu hỏi; 2) đọc các lựa chọn; 3) chọn câu có vẻ đúng nhất. Phương pháp này cũng nhanh hơn so với việc xem xét từng lựa chọn và cố gắng tìm ra liệu nó có đúng hay không. Bạn cần biết rõ bạn muốn gì trước khi bắt đầu tìm kiếm thì sẽ tốt và nhanh hơn.

1
Chat với chúng tôi