Career Paths: Insurance  - Giáo trình tiếng Anh bảo hiểm hiệu quả

Career Paths: Insurance (Con đường sự nghiệp: Bảo hiểm) được tổng hợp bởi nhóm tác giả Virginia Evans, Jenny Dooley, Stephen Leland Keel, JD và MBA, là một giáo trình mới dành cho những người làm trong ngành bảo hiểm muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh trong môi trường làm việc.

Kết hợp từ vựng và ngữ cảnh dành riêng cho chuyên ngành bảo hiểm, mỗi bài học cung cấp nội dung hướng dẫn từng bước giúp người học cải thiện và nâng cao bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết. Giáo trình đề cập đến các chủ đề bao gồm các loại rủi ro, nguyên tắc bảo hiểm, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro và tái bảo hiểm.

Ngoài ra, giáo trình còn trang bị cho người học kiến thức cơ sở về bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nguyên tắc bảo hiểm, pháp luật hiện hành quy định về bảo hiểm và vận dụng các nghiệp vụ bảo hiểm cơ bản. Trên cơ sở đó, người đọc có khả năng giải quyết các bài toán liên quan đến tính phí bảo hiểm, xác định tổn thất và giá trị bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm cũng như có khả năng lập luận tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và đề xuất được các giải pháp trong lĩnh vực bảo hiểm.

Các nội dung trong giáo trình bao gồm các vấn đề tổng quan về bảo hiểm, các hình thức bảo hiểm, bảo hiểm thương mại, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thương mại bắt buộc, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nhân thọ. Ngoài ra, các tác giả cũng đã cập nhật các các nguyên tắc quốc tế về hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Bộ sách được sắp xếp thành ba cấp độ khó và cung cấp tối thiểu 400 từ vựng và cụm từ của chuyên ngành bảo hiểm. Mỗi bài học đều bao gồm một bài kiểm tra khả năng đọc hiểu, từ vựng, kỹ năng nghe, viết và nói.

Giáo trình bao gồm:

  • Các bài đọc thực tế
  • Các cuộc hội thoại dành riêng cho chuyên ngành bảo hiểm
  • 45 bài kiểm tra đọc và nghe hiểu
  • Hơn 400 từ vựng và cụm từ
  • Bài tập nói và viết có hướng dẫn
  • Bảng chú giải thuật ngữ và cụm từ đầy đủ

Đĩa CD đi kèm có tất cả các tài liệu được ghi lại bằng cả tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh.

Quyển 1-3 của Career Paths: Insurance được xếp hạng theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung của Châu Âu tương ứng ở mức A1, A2 và B1.

Hiện tại, bộ giáo trình Career Paths: Insurance đang được sử dụng tại Khóa học tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm tại GLEN Education.

1
Chat với chúng tôi